Broad - absorpční jednotky
Kontaktujte nás:

+420 272 088 370

info@sokra.cz


Nepřímo-vytápěné absorpční jednotky BROAD

Nepřímo vytápěné jednotky je možné charakterizovat jako jednotky, které využívají tepelnou energii vyrobenou v jiném zdroji tepla. Tyto jednotky využívají jako pohonnou energii - teplou vodu, páru či horké spaliny. Teplá voda a pára může být použita ze systému CZT anebo z jakýchkoliv jiných technologických provozů (například technologické chlazení).

Nepřímo vytápěné jednotky jsou jednotky napojené na jiný zdroj tepla mimo vlastní absorpční jednotku. Regulace množství tepelné energie je uskutečňována pomocí elektronicky řízeného regulačního ventilu či klapky u spalin. Nepřímo vytápěné jednotky mohou být jednostupňové a dvoustupňové a mohou tak dosahovat hodnot COP 0,79 respektive u dvoustupňových jednotek 1.41 (topný faktor)*.

Jednotky je možné dodat v provedení „package“ (kompaktní provedení). Tzn., že k jednotkám je dodána i kompletní čerpadlová sada, která je vybavena čerpadly chlazené, chladicí a teplé vody s regulací. Dále je čerpadlová sada vybavena filtry, úpravnou chladicí vody,filtrem, vypouštěcími a směšovacími ventily.

Nepřímo vytápěné jednotky jsou dodávány o nominálních chladicích výkonech 233 – 11 630 kW. (7/14°C, 37/30°C, 80/60°C).

Jelikož každá jednotka je unikátní a vždy je specifikována na přání investora je nutné pro detailní specifikace kontaktovat kancelář společnosti SOKRA. Pro základní údaje a parametry můžete nahlédnout do přiloženého katalogu.

Pozn.:

* U Absorpčních jednotek se jako účinností kritérium hodnotí parametr COP, jelikož dodávaný příkon je v tepelné energii. Elektrický příkon jednotky, nutný k provozu oběhových čerpadel a řídícího systému je cca do 5% nominálního chladicího výkonu. Tato hodnota je zanedbatelná s ohledem na svojí velikosti proti výkonu a příkonu v tepelné energii.

Galerie


Home      O společnosti      Princip funkce      Proč absorpce      Ovládání      Kontakt      E-shop

© Copyright 2013 - Sokra.cz I webdesign E-solution I system Buřič