Broad - absorpční jednotky
Kontaktujte nás:

+420 272 088 370

info@sokra.cz


Kombinované absorpční jednotky BROAD

Kombinované jednotky jsou unikátní zařízení, které kombinuje vlastnosti přímo a nepřímo vytápěných jednotek.

Jedná se o jednotky, které jsou schopné využívat více zdrojů pohonné energie. O proti standardním a běžným jednotkám se jedná o unikátní řešení problémů s nedostatkem jednoho zdroje tepla a dále sebou využití více zdrojů tepla přináší také tu výhodu, že v případě nedostatku jednoho je možné zapnout automaticky druhý a nepřerušit tak výrobu chladu.

Jednotky je velmi vhodné uplatit u aplikací, kde může docházet k přerušené dodávce tepla (např. díky technologickým procesům) ale zároveň je stále potřeba chladit. Je možné je dodat také v provedení kompaktním, přičemž k jednotkám je dodán na základě požadavku hydraulický modul atd

  1. Možné kombinace zdrojů tepla pro absorpční jednotku:
    • Plyn / Spaliny
    • Teplá voda / Spaliny
    • Plyn/Spaliny / Teplá voda
    • Teplá voda / Plyn
Jednotka je schopná také díky za pojení více zdrojů tepla je navzájem kombinovat, tak aby byly dosažená potřebná teplota pro vypuzení H2O z LiBr.

Například:

Instalace jednotky s využitím jako primárního zdroje tepla teplé vody a jako sekundárního zdroje tepla plynu (jednotka je vybavena hořákem).

V případě, že je teplota vody nedostatečná startuje automaticky hořák a spálením plynu ve spalovací komoře získá potřebnou teplotu pro sorpční cyklus chlazení.

Pozn.:

tento stav může nastat v případě instalace Solární klimatizace, kdy je jako zdroj tepla využito termických kolektorů pro ohřev vody. Pokud ovšem nejsou klimatické podmínky pro dostatečný ohřev vody, je možné využít výhod kombinovaných jednotek a nepřerušit tak výrobu chladu.

Základní technická data naleznete v katalogu a bližší informace v kanceláři společnosti SOKRA.

Galerie


Home      O společnosti      Princip funkce      Proč absorpce      Ovládání      Kontakt      E-shop

© Copyright 2013 - Sokra.cz I webdesign E-solution I system Buřič