Broad - absorpční jednotky
Kontaktujte nás:

+420 272 088 370

info@sokra.cz


Kompaktní jednotky BY

Tyto kompaktní jednotky jsou jakékoliv jednotky z výrobní řady společnosti Broad, které jsou dodané včetně čerpadlové sady a dalších nezbytných prvků pro provoz absorpční chladicí jednotky. Nejsou určeny pro venkovní instalaci. Jako pohonnou energii je možné využít jakýkoliv dostupný zdroj - horká voda, pára, LTO, spaliny, olej atd.).
Pro více informací nahlédněte do kategorie „Příslušenství“, ve které naleznete specifikace. Jak je výše zmíněno jedná se o dodání absorpčních jednotek včetně nezbytných hydraulických komponentů pro provoz jako jsou čerpadla, filtry, uzavírací a vypouštěcí ventily, úpravny vody a řídící rozvaděče. Vše je vždy navrženo přesně pro daný typ a velikost dodávané chladicí jednotky.

Galerie


Home      O společnosti      Princip funkce      Proč absorpce      Ovládání      Kontakt      E-shop

© Copyright 2013 - Sokra.cz I webdesign E-solution I system Buřič