Broad - absorpční jednotky
Kontaktujte nás:

+420 272 088 370

info@sokra.cz


Trigenerace a absorpční jednotky BROAD

Pojem „trigenerace“ znamená kombinovanou výrobu elektřiny, tepla a chladu. Technologicky se pak jedná o spojení kogenerační jednotky s absorpční chladicí jednotkou. To je výhodné zejména z pohledu provozu kogenerační jednotky, protože umožňuje využít provozní teplo i v létě mimo topnou sezónu a tím dosáhnout prodloužení provozu jednotky na celoroční periodu.

Právě snížené možnosti využití tepla z kogenerační jednotky v letních měsících vede často k nasazení menších jednotek, než by bylo vhodné a žádoucí. Pokud tedy dovedeme přeměnit teplo na chlad, nic nestojí v cestě tomu, aby kogenerační jednotka mohla naplno pracovat i v letním a přechodném období. Vyrobený chlad může být využit všude tam, kde je zapotřebí klimatizace, může se jednat ovšem i o výrobu technologického chladu. Častým případem využití trigenerace je výroba tepla v zimních měsících a výroba chladu v létě. Vedle toho je však možná i současná výroba všech tří druhů energie zároveň. (www.tedom.cz)

Teplo z kogenerační jednotky se řadí právě mezi zdroje energie, která je snadno a trvale dostupná při aplikaci kogenerační jednotky. Bez instalace absorpční chladicí jednotky v letních měsících, kdy není potřeba vytápění, dochází k maření tepla v chladiči vzduch/voda bez jakéhokoliv užitku.

Celý systém se stává velmi efektivním pokud tuto „odpadní“ energii z výroby elektřiny kogenerační jednotkou využijeme na výrobu chladu.

Návrh trigeneračního systému vyžaduje specifické podmínky zajišťující optimální provoz. Podmínky je nutno v průběhu realizace projektové dokumentace konzultovat s dodavateli technologie kogenerace a absorpce.

Varianty zapojení
Home      O společnosti      Princip funkce      Proč absorpce      Ovládání      Kontakt      E-shop

© Copyright 2013 - Sokra.cz I webdesign E-solution I system Buřič