Broad - absorpční jednotky
Kontaktujte nás:

+420 272 088 370

info@sokra.cz


Ovládání a monitoring absorpčních jednotek Broad

Absorpční jednotky Broad jsou světovým leadrem nejenom v technologii samotného absorpčního cyklu, ale také v systému ovládání a řízení.

Ovládací panel

Každá absorpční jednotka je vždy vybavena nástěnným dotykovým ovládacím panel, který obsahuje barevný LCD display pro obsluhu a monitoring jednotky. Uživatelské ovládací rozhraní je v českém jazyce a je navrženo „user friendly – uživatelsky přátelské“. Přes ovládací rozhraní je uživatel schopen nejenom monitorovat veškeré provozní teploty a stavy jednotky, ale také je v uživatelské míře měnit na základě své potřeby. Ovládací panel umožňuje kontrolu provozních dat za uplynulých 72 hodin. Nedílnou součástí je zobrazení veškerých nestandardních a chybových stavů jednotky a chladicího systému s diagnostikou možné příčiny a způsobu řešení.

Vzdálené ovládání

Na vyžádání je možné jednotky vybavit beznapěťovými kontakty, které umožňují zapínání a vypínání jednotky včetně signalizace základních provozních stavů (chod, ředění, porucha atd.). Další možností jak ovládat jednotky je sériová komunikace s napojením na systém MaR. Absorpční jednotky Broad je možné ovládat jakýmkoliv dostupným komunikačním protokolem. Ke standardním komunikačním protokolům patří -ProfiBus, ModBus, Host Link, BACnet, Lonwork. Tato komunikace umožňuje kompletní vzdálené ovládání a dohled jednotky (nastavení a zobrazení veškerých parametrů dostupných uživateli na ovládacím panelu). Pro více informací o řídícím systému Broad kontaktujte kancelář společnosti SOKRA.

Vzdálený internetový dohled

Nedílnou součástí absorpčních jednotek Broad je internetové připojení k online dohledu na provoz zařízení. V sídle společnosti Broad je monitorovací centrum veškerých jednotek instalovaných na celém světě. V tomto monitorovacím centru je 24 hodin denně prováděn dohled nad provozem jednotek a v případě jakéhokoliv problému je jednotka schopna si „zavolat“ o pomoc jak do centrály výrobce, tak kompetentnímu servisnímu technikovy v EU a v ČR. Společnost SOKRA provádí monitoring všech instalovaných jednotek v ČR a SR. Tento dohled neslouží k ovládání jednotek, ale je podpůrným prostředkem pro servis, provoz a diagnostiku.

Galerie


Home      O společnosti      Princip funkce      Proč absorpce      Ovládání      Kontakt      E-shop

© Copyright 2013 - Sokra.cz I webdesign E-solution I system Buřič