Broad - absorpční jednotky
Kontaktujte nás:

+420 272 088 370

info@sokra.cz


Proč a kdy absorpční chladicí jednotky BROAD

Hlavní myšlenka absorpčních (sorpčních) zařízení je využívat odpadní (zbytkové) teplo a nebo teplo získané za výhodných podmínek pro výrobu chladu. V dnešní době, která sebou přináší vysoké nároky na kvalitu vnitřního prostředí budov a stavěné objekty mají zpravidla poměrně vysoké požadavky na odvod tepelné zátěže je volba absorpčního chlazení klíčová investice pro budoucí úspory provozních nákladů.

Úspora provozních nákladů na výrobu chladu u průmyslových aplikacích je velmi výrazná díky možnosti využívání již zmiňovaného „odpadního“ tepla z technologických procesů.

Jak již bylo výše zmíněno je vhodné absorpční (sorpční) jednotky aplikovat tam, kde je zájem o snížení provozních nákladů oproti konvenčnímu kompresorovému chlazení a tam kde je možné využívat zdroj tepla jakožto pohonnou energii pro absorpční jednotku. Jako pohonnou energii je možné využívat: horkou (teplou) vodu, plyn (spálení v hořáku), LTO, naftu, oleje nebo páru. Zejména pak aplikaci s využitím teplé vody ze solárních kolektorů anebo z kogenerační jednotky (z kogenerační jednotky je možné využívat také spaliny) se řadí mezi nejekologičtější a nejúspornější řešení. Při aplikaci dvojice absorpční a kogenerační jednotky se mluví o trigeneračním systému – společná výroba tepla, chladu a elektřiny.

Výhody absorpčního chlazení:

 1. Absorpční jednotky jsou 0.25 až 2-krát energeticky úspornější, než elektrická kompresorová chladící zařízení
  • Integrovaný koeficient účinnosti (COP) pro absorpční jednotky je 153%, při přeměně napájecího média do chladu. Používá se tepelná energie pro výrobu chladu, což znamená jen jednu přeměnu energie.
  • Z druhého termodynamického zákona víme, že s každou energetickou přeměnou dochází ke ztrátám.
 2. Absorpční jednotky dokáží zužitkovat „odpadní“ teplo
  • Absorpční jednotky BROAD mohou být napájeny téměř jakoukoliv tepelnou energií o teplotě 75°C a vyšší.
  • Absorpční jednotky mohou být napájeny také spalinami, což zvyšuje účinnost celého soustrojí až na hodnotu 97%. Tato aplikace je vhodná pro malé budovy a menší chladící systémy.
 3. Neelektrický chladící stroj nezatěžuje elektrickou distribuční síť ve špičkách odběru a zužitkovává jinou, přebytečnou, jinou a „odpadní“ energii
  • Plynem napájené jednotky umožňují odběr plynu v letních měsících, kdy je tato komodita méně využívána a cenově výhodná.
  • Finančně nákladné investice do elektráren budou efektivně využívány pro elektrické klimatizační zařízení jen v letních měsících a tím klesá jejich účinnost. Proto v rozvojových i vyspělých zemích největší podporu neelektrickým chladicím jednotkám poskytují energetické společnosti, vlády a enviromentální hnutí a skupiny.
 4. Neelektrické chladicí jednotky sdružují funkci tří zařízení v jednom , které ve svém důsledku přináší nižší prvotní investici oproti elektrickým kompresorovým jednotkám.
  • Neelektrické chladicí jednotky umožňují výrobu chladu, tepla a teplé užitkové vody, bez dalších dodatečných nákladů.
  • Obecné podvědomí o tom, že samotná kompresorová chladicí jednotky má nižší cenu o proti absorpční jednotce, je případ od případu pravdivé, avšak opomíjí další nezbytné komponenty jako např. jednoúčelovost, životnost zařízení, provozní a servisní náklady.Kompresorové jednotky potřebují zařízení na vytvoření nízko a vysokonapěťového rozvodu včetně trafostanice, kotel a zásobník pro ohřev TUV. Kotel, zásobník a trafostanice vč. jejich příslušenství zabírají další prostor. V konečném důsledku je investičně a provozně nákladnější kompresorová jednotka s celým systémem o proti kompletní dodávce absorpčního zařízení.
 5. Neelektrické chladící jednotky tvoří více jak 80% centrálních klimatizačních zařízení v Japonsku a Koreji.
  • Neelektrická chladicí zařízení od roku 1970 až do roku 1990 v Japonsku a Koreji nahradila kompresorové chladící zařízení.
  • Japonsko a Korea jsou dvě země, které používají nejvíce klimatizací na světě. Jejich energie je 100% importována. Pro zachování udržitelného rozvoje v energetické oblasti preferují vlády těchto zemí absorpční chladící zařízení.
  • Obě země Japonsko a Korea oceňují neelektrické klimatizace pro jejich jedinečné vlastnosti a energetickou úsporu.

Home      O společnosti      Princip funkce      Proč absorpce      Ovládání      Kontakt      E-shop

© Copyright 2013 - Sokra.cz I webdesign E-solution I system Buřič