Broad - absorpční jednotky
Kontaktujte nás:

+420 272 088 370

info@sokra.cz


Reference

Rychlý přehled

Název

Rok zprovoznění

Typ jednotky

Zdroj energie

Chladicí výkon

RWE Transgas

2003

BDH

Teplá voda z KJ*

360 kW

ZČU Plzeň

2006

BDH

Teplá voda z CZT

480 kW

Parkhotel Plzeň

2007

BDH

Teplá voda z CZT

120 kW

Regiocentrum Hradec Králové

2007

BDH

Teplá voda z CZT

700 kW

Instaplast

2008

BCTDH

Teplá voda z kolektorů – solárních kolektorů **

45 kW

Svoboda Press

2008

BDH

Teplá voda z procesu tisku

530 kW

Momentive Sokolov

2008

BDS

Pára 0,12 MPa z technologie

4x 565 kW (celkem 1 260 kW)

AC Vinice Pardubice

2009

BDH

Teplá voda z CZT

300 kW

Panasonic Planá

2009

BDH

Teplá voda z KJ*

130 kW

OKD OKK a.s.

2010

BZY

Koksárenský plyn

2x 6767 kW (13 534 kW)

Tesco Jaroměř

2011

BDH

Teplá voda z KJ* a solárních kolektorů**

168 kW

Avion Shopping Park Ostrava

2012

BDH

Teplá voda z CZT

1 300 kW

Energocentrum Vítkovice

2012

BDH

Teplá voda z KJ*

259 kW

Varroc Automotive Systéms, s.r.o. Rychvald

2012

BDH

Teplá voda z technologie

300 kW

Nestlé Prievidza SK

2012

BDH

Teplá voda z KJ*

250 kW

Brano Zubří

2012

BDH

Teplá voda z KJ*

150 kW

SI Hecu Levice SK

2013

BDH

Teplá voda z plynové turbíny

5 000 kW

Tedom Jablonec nad Nisou

2013

BCTDH

Teplá voda z KJ*

74 kW

OC Fontána

2013

BS

Pára z CZT

2x830 kW

ZOO Ostrava pavilon evoluce

2013

BCTDH

Teplá voda ze solárních kolektorů **

45 kW

UCEEB Buštěhrad - ČVUT v Praze

2014

BDH

Teplá voda z KJ a solár. kolektorů **

70 kW

Tedom Výčapy

2015

BDH

Teplá voda z KJ*

100 kW

Hotel Zelená Laguna SK

2015

BDH

Teplá voda z KJ*

81 kW

Energetika Třinec

2015

BDS

Pára 0,05 MPa

230 kW

Slovintegra Levice SK

2019

BDH

Teplá voda 105 °C

1175 kW

Pozn.:

* - KJ= Kogenerační jednotka
** - jedná se o tzv. systém solární klimatizace

RWE Transgas

Model: BD31N85/95-31/25-7/12-30
Funkce: chlazení
Chladicí výkon: 360 kW
Zdroj tepla: teplá voda z kogenerační jednotky
Rok zprovoznění: 2003

Zařízení BROAD je zapojeno do systému klimatizace kancelářských prostor centrály společnosti RWE v Praze. Napájecím médiem je teplá voda od kogeneračních jednotek, které vyrábějí elektrickou energii a teplou užitkovou vodu. Zařízení pracuje v automatickém režimu pomocí BAS centrálního řízení budovy.

zpět nahoru na seznam referencí


Západočeská univerzita Plzeň

Model: BDH41IX95/85-32,5/27-6/12-40
Funkce: chlazení
Chladicí výkon: 480 kW
Zdroj tepla: teplá voda 95°C o tlaku 1,2 - 2,4MPa z CZT
Termín zprovoznění: 2006

Zařízení BROAD je zapojeno do centrální systému klimatizace univerzitních prostor, jako jsou posluchárny, knihovna, informační centrum atd. Napájecím médiem je teplá voda ze systému CZT Plzeňské teplárenské, a.s. o vysokém přetlaku 2,4MPa. Zařízení pracuje v automatickém režimu pomocí BAS centrálního řízení budovy.

zpět nahoru na seznam referencí


Parkhotel Plzeň

Model: BDH10IX110/125-37,5/32-6/12-15
Funkce: chlazení
Chladicí výkon: 120 kW
Zdroj tepla: teplá voda 95°C o tlaku 1,6 - 2,4MPa z CZT
Termín zprovoznění: 2007

Zařízení BROAD je zapojeno systému klimatizace nového konferenčního centra, které má největší sál v Plzni a dále je chlazena nová recepce. Napájecím médiem je teplá voda ze systému CZT Plzeňské teplárenské, a.s. o vysokém přetlaku až 2,4MPa. Pro účely chlazení absorpční jednotky je využit venkovní bazén, který je vyhříván odpadním teplem z chladicího stroje. Zařízení pracuje v automatickém režimu pomocí BAS centrálního řízení budovy.

zpět nahoru na seznam referencí


RegioCentrum Hradec Králové

Model: BDH60IX95/85-34/27-6/12-65
Funkce: chlazení
Chladicí výkon: 700 kW
Zdroj tepla: teplá voda 95°C o tlaku 1,2 - 2,4MPa z CZT
Termín zprovoznění: 2007

Zařízení BROAD je zapojeno do centrálního systému klimatizace administrativních prostor nově vznikajícího RegioCentra Nový pivovar v Hradci Králové. Napájecím médiem je teplá voda ze systému CZT International Power Opatovice, a.s. o vysokém přetlaku až 2,4MPa. Zařízení pracuje v automatickém režimu pomocí BAS centrálního řízení budovy. Jednotka je řízena přes internetové rozhraní a všechny provozní stavy lze monitorovat z kteréhokoliv místa na světě.

zpět nahoru na seznam referencí


Instaplast

Model: BCTDH70(45)-73/83
Funkce: chlazení
Chladicí výkon: 45 kW
Počet jednotek: 1ks
Zdroj tepla: teplá voda 83°C ze slunečních kolektorů
Termín zprovoznění: 2008

Kompaktní absorpční chladící jednotka je instalována pro chlazení vstřikolisů pro výrobu platových fitinek. Jednotka je poháněna teplou vodou z deskových solárních kolektorů umístěných na střeše výrobní haly. Jednotka je vybavena kompletním hydraulickým systémem s čerpadly chlazené a chladicí vody i otevřenou chladicí věží včetně kompletního automatického řízení. Jedná se tak o zařízení typu Plug-and-Play bez nutnosti většího rozsahu investičních nákladů na instalaci.

zpět nahoru na seznam referencí


Svoboda Press

Model: BDH46IX75/95-34/27-6/12-75
Funkce: chlazení
Chladicí výkon: 530 kW
Zdroj tepla: teplá voda 95°C
Termín zprovoznění: 2008

Zařízení BROAD je zapojeno do centrální rozvodu chlazené vody. Tento systém absorpčního chlazení byl zvolen díky celkové koncepci zpětného získávání tepla ze spalin sušících pecí rotačních tiskařských strojů. Stroj vyrábí chlad z tepla, které by za normálních podmínek bylo komínem vyfouknuto do atmosféry. Absorpční stroj BROAD je použit jako doplňkový stroj pro turbokompresorové chlazení, které v současné době již výkonově nestačí uchladit centrální klimatizaci a rotační stroje. Zařízení pracuje v automatickém režimu pomocí BAS centrálního řízení budovy.

zpět nahoru na seznam referencí


Momentive Sokolov

Účel chlazení: technologie výroby kyseliny akrylové a jejích esterů
Model: BDH49X0,12-29,5/24-5/10-50
Funkce: chlazení
Chladicí výkon: 565kW (celkově 1260 kW)
Počet jednotek: 4 ks
Zdroj tepla: pára 0,12MPa
Termín zprovoznění: 2008 prosinec / leden 2009

Absorpční chladící jednotky nahradily kompresorové chladicí zařízení, které již nesplňovalo ekologické normy na použitá chladiva. Vybrané chladicí absorpční jednotky BROAD využívají odpadní páru z výrobního procesu a tím dosahují značných provozních úspor oproti původnímu kompresovému chladicímu zařízení. Instalace je výjimečná dosažením nízké teploty chlazené vody pro technologii +5°C. Provoz absorpčních chladicích jednotek je neustále sledován dálkovou zprávou servisního oddělení společnosti SOKRA a Broad.

zpět nahoru na seznam referencí


AC Vinice Pardubice

Model: BDH26IX-85/95-33/27-6/12-30
Funkce: chlazení
Chladicí výkon: 300 kW
Zdroj tepla: teplá voda 90 °C z CZT
Termín zprovoznění: 2009

Kompletní dodávka technologie absorpčního chlazení včetně otevřené chladicí věže. Budova je postavena nejmodernější stavební technologií v energetické třídě A. Zdrojem tepla je teplá voda ze systému centrálního zásobování teplem společnosti Elektrárny Opatovice o maximálním tlaku 2,4MPa a teplotě 90°C.

zpět nahoru na seznam referencí


Panasonic Planá

Model: BDH11X-70/90-33/27-7/12-20
Funkce: chlazení
Chladicí výkon: 130 kW
Zdroj tepla: teplá voda 90 °C z kogenerační jednotky
Termín zprovoznění: 2009

Zařízení BROAD je zapojeno do centrálního systému chlazení technologie výroby a klimatizace prostředí nové výrobní haly společnosti Panasonic Electric Works v Plané u Mariánských Lázní. Absorpční chladicí jednotka BROAD je napájena teplou vodou z kogenerační jednotky, která vyrábí elektrickou energii spalováním zemního plynu. Jednotka je řízena sofistikovaným autonomním řídicím systémem budovy a všechny provozní stavy jsou přenášeny na monitorovací server společnosti BROAD. Lze tedy monitorovat chod jednotky z kteréhokoliv místa na světě.

zpět nahoru na seznam referencí


OKD OKK a.s.

Model: BZ582XE-18/28-d-500
Funkce: chlazení
Chladicí výkon: 6767 kW (13534 kW)
Počet jednotek: 2ks
Zdroj tepla: koksárenský plyn
Termín zprovoznění: 2010

Absorpční chladicí jednotky BROAD jsou určeny k chlazení technologie čištění koksárenského plynu. Chod absorpčních chladicích jednotek BROAD je zajištěn využitím koksárenského plynu. Navržené řešení tj. využití přebytečného koksárenského plynu zajišťuje značné provozní úspory díky zvýšení účinnosti odlučování chemických prvku z plynu. Jednotky jsou dodány včetně čerpadlových sad a chladicích věží 20 MW.

zpět nahoru na seznam referencí


Tesco Jaroměř

Model: BDH14X-80/90-33/26-6/12-20
Funkce: chlazení
Chladicí výkon: 168 kW
Počet jednotek: 1ks
Zdroj tepla: solární kolektory + trigenerace
Termín zprovoznění: 2011

Kombinovaný systém solární klimatizace a trigenerace s absorpční jednotkou BROAD je určen pro klimatizaci obchodních prostor hypermarketu TESCO v Jaroměři. Napájecím médiem je teplá voda od kogeneračních jednotek, které vyrábějí elektrickou energii a teplou vodu a zároveň je zde instalován systém solárního ohřevu teplé vody pro kombinovaný provoz. Zařízení pracuje v automatickém režimu pomocí BAS centrálního řízení budovy.

zpět nahoru na seznam referencí


Avion Shopping Park Ostrava

Model: BDH112X75/85-30/25-6/12-150
Chladicí výkon: 1300 kW
Zdroj tepla: teplá voda CZT
Termín zprovoznění: 2012

Pro uvedený projekt společnost SOKRA dodala kompletní technologické zařízení strojovny chladu o celkovém chladicím výkonu 1300kW. Součástí dodávky byla absorpční chladicí jednotka (Qchl=1300 kW), otevřená chladicí věž (Qchl=3000 kW), suchý chladič pro volné chlazení (free-cooling) (Qchl=600kW) a deskový výměník tepla pro oddělení primárního a sekundárního topného okruhu. Absorpční jednotka je napájena horkou vodou z CZT od společnosti Dalkia. Tento okruh je oddělen bezpečnostních důvodů pomocí deskového výměníku.

zpět nahoru na seznam referencí


Energocentrum Vítkovice

Model: BDH22X70/90-30/25-7/12-30
Chladicí výkon: 259 kW
Zdroj tepla: teplá voda z kogeneračních jednotek
Termín zprovoznění: 2012

Absorpční chladicí jednotka Broad je navržena pro chlazení multifunkčního sálu „Gong“, který byl vybudován z bývalého plynojemu v areálu společnosti Vítkovice Machinery Group a.s.. Jednotka vyrábí chlad z teplé vody, kterou produkují dvě kogenerační jednotky. S absorpční chladicí jednotkou byla také dodána chladicí věž a kompresorová chladicí jednotka s oddělenými kondenzátory o jmenovitém výkonu 544 kW. Jednotka je ovládána pomocí nadřazeného centrálního řídicího systému MaR.

zpět nahoru na seznam referencí


Varroc Automotive Systéms, s.r.o. Rychvald

Model: BDH26X90/110-34/29-6/12-30
Chladicí výkon: 300 kW
Zdroj tepla: teplá voda z technologického provozu
Termín zprovoznění: 2012

Absorpční chladicí jednotka zužitkovává teplou vodu, která byla vyrobena v důsledku spalování chemikálií z technologického procesu výroby. Její určení je pro následné chlazení výrobního procesu automobilových svítilen. Společně s jednotkou byla také instalována uzavřená chladicí věž.

zpět nahoru na seznam referencí


Nestlé Prievidza SK

Model: BDHY20(21)X-90/105-30/25-8/14
Chladicí výkon: 250 kW
Zdroj tepla: teplá voda z kogenerační jednotky
Termín zprovoznění: 2012

Absorpční chladicí jednotka je dodána v kompaktním provedení pro venkovní instalaci. Včetně veškerých nezbytných prvků hydraulického systému a chladicí věže. Zdrojem tepla je teplo vyrobené v kogenerační jednotce. Chlazená voda je využívána pro chlazení výměníku vzduchu ve vzduchotechnických jednotkách, které větrají výrobní proces potravin. Společně s absorpční jednotkou byla také dodána kompresorová jednotka o výkonu 124 kW.

zpět nahoru na seznam referencí


Brano Zubří

Model: BDH9X80/90-37/32-6/12-20
Chladicí výkon: 150 kW
Zdroj tepla: teplá voda z kogenerační jednotky
Termín zprovoznění: 2012

Zařízení BROAD je určeno pro technologického chlazení (vstřikolisů) výroby plastových dílů pro automobilový průmysl. Jako zdroj tepla je využívána teplá voda z kogenerační jednotky. Díky zapojení kogenerační jednotky a absorpční jednotky do jednoho systému je dosaženo současné výroby tepla, chladu a elektřiny a jedná se o systém trigenerace. Dodávku a instalaci jednotky provedla společnost Menergo a.s.

zpět nahoru na seznam referencí


SI Hecu Levice SK

Model: BDH430X90/110-32/25-6/12-400
Chladicí výkon: 5 000 kW
Zdroj tepla: teplá voda z plynové turbíny
Termín zprovoznění: 2013
Absorpční jednotka je dodána včetně hydraulického modulu a chladicích věží 12 MW. Jednotka využívá teplou vodu z plynové turbíny. Chlazená voda se využívá zpětně pro chlazení plynové turbíny.

zpět nahoru na seznam referencí


Tedom Jablonec nad Nisou

Model: BCTDH114(74)-80/90-8/13
Chladicí výkon: 74 kW
Zdroj tepla: Teplá voda z kogeneračních jednotek
Termín zprovoznění: 2013
Trigenerační systém ve výrobním závodě TEDOM.
Unikátní kompaktní absorpční chladicí jednotka je kompletně vybavena, včetně chladicí věže a čerpadla chlazené a chladicí vody a dalších nezbytných periferií měření a regulace. Jednotka je umístěna ve vnitřním prostoru haly ze kterého chladicí věž nasává přes žaluzii venkovní vzduch a vyfukuje ho přes výfukový nástavec do venkovního prostředí. Jednotka je určena pro přípravu chlazené vody pro ventilátorové konvektory, kterými jsou chlazeny kancelářské prostory.

zpět nahoru na seznam referencí


OC Fontána

Model: BS71X1.0-33.5/28.5-6/12-75
Chladicí výkon: 2x 830 kW
Zdroj tepla: pára 0,9 MPa
Termín zprovoznění: 2013

Zařízení Broad je určeno pro chlazení obchodního centra Fontána v Teplicích. Absorpční jednotky využívají jako pohonnou energii páru z parního rozvodu CZT. Jsou instalovány dvě jednotky každá o výkonu 830 kW (chlazená voda 6/12°C) . Jednotky jsou v provedení 2° a dosahují tepelné účinnosti COP=1,36. Zajímavostí projektu je využití pro chlazení absorbéru a kondenzátoru každé jednotky dvou suchých chladičů namísto častěji využívaných chladicích věží. Suché chladiče byly také dodávkou společnosti SOKRA. Suché chladiče byly projektantem zvoleny z důvodu minimalizování hlukové zátěže okolí od strojního chlazení a také z důvodu jejich využití pro „freecooling“ obchodního centra v zimním období.

zpět nahoru na seznam referencí


ZOO Ostrava - Pavilon Evoluce

Model: BCTDH70
Chladicí výkon: 45 kW
Zdroj tepla: Teplá voda ze solárních kolektorů
Termín zprovoznění: 2013

Jedná se o systém solárního chlazení (solární klimatizace). Dodaná absorpční chladicí jednotka je v kompaktním provedením, což je unikát na trhu absorpčních zařízení. Jednotka je tedy v jednom celku včetně chladicí věže a čerpadla chlazené a chladicí vody včetně veškerých nezbytných periferií měření a regulace. Její instalace je ve venkovním prostředí na střeše pavilonu Evoluace. Zařízení je navrženo jako solární chlazení, kdy je zdrojem tepla teplá voda připravovaná v solárních kolektorech.

zpět nahoru na seznam referencí


UCEEB Buštěhrad - ČVUT v Praze

Model: BDH6X80/90-38,5/33,5-6/12-20
Chladicí výkon: 70 kW
Zdroj tepla: Teplá voda z kogenerační jednotky a solárních kolektorů
Termín zprovoznění: 2014

UCEEB neboli Univerzitní Centrum Energeticky Efektivních Budov je objekt, který vznikl jako samostatný ústav v rámci ČVUT v Praze za přispění čtyř fakult – stavební, strojní, elektrotechnické a biomedicínského inženýrství. Cílem centra je přirozeně sladit výzkumné směry těchto fakult, které mají blízko k energeticky efektivním budovám.UCEEB je odezvou na jednu z nejvýznamnějších současných priorit Evropské unie zaměřenou na optimalizaci energetických úspor v budovách.
Jedná se o kombinovaný systém trigenerace a solárního chlazení (solární klimatizace), který slouží pro chlazení objektu a experimentální účely. Zdrojem tepla je teplá voda z akumulačních nádob, které jsou nabíjeny z kogenerační jednotky, solární soustavy nebo plynových kotlů. Vysoká teplota chladicí vody 38/33°C užmoňuje využít pro odvod kondenzančího tepla suchý chladič. Současně byla dodána také malá adsorpční chladicí jednotka pracující na principu sorpce do pevné látky.

zpět nahoru na seznam referencí

Tedom Výčapy

Model: BDH9x75/8-35/25-6/12-20
Chladicí výkon: 100 kW
Zdroj tepla: Teplá voda z kogenerační jednotky
Termín zprovoznění: 2015

Absorpční chladicí jednotka Broad zajišťuje výrobu chlazené vody pro systém klimatizace administrativních budov předního českého výrobce kogeneračních jednotek. Součástí dodávky je také otevřená chladicí věž Teva a ventilátorové konvektory Galletti.

zpět nahoru na seznam referencí

Hotel Zelená Laguna SK

Model: BDH7x80/90-37/32-6/12-20
Chladicí výkon: 81 kW
Zdroj tepla: Teplá voda z kogenerační jednotky
Termín zprovoznění: 2015

Absorpční chladicí jednotka Broad zajišťuje chlazení hotelového komplexu. Součástí dodávky je také otevřená chladicí věž Teva s tlumiči hluku na sání a výtlaku vzduchu.

zpět nahoru na seznam referencí

Energetika Třinec

Model: BDS20X0.05-26/21-6/12
Chladicí výkon: 230 kW
Zdroj tepla: Nízkotlaká pára z parní turbníny 0,05 MPa
Termín zprovoznění: 2015

ACHJ Broad je určena k chlazení kancelářských a technologických provozů. Je navržena pro celoroční provoz s dodávkou chladicí vody 6/12 °C. Pro chladicí vodu je využit centrální rozvod výrobního závodu.

zpět nahoru na seznam referencí

Slovintegra - Levice SK

Model: BDH101X91/105,6-35/28-8/15,1-100
Chladicí výkon: 1175 kW
Zdroj tepla: Teplá voda z CZT
Termín zprovoznění: 2019

ACHJ Broad je zdrojem chladu pro vzduchotechnické jednotky výrobního závodu ZF. Teplota chlazené vody 8/15 °C. Jako zdroj tepla slouží systém centrálního zásobování teplem.

zpět nahoru na seznam referencí

Home      O společnosti      Princip funkce      Proč absorpce      Ovládání      Kontakt      E-shop

© Copyright 2013 - Sokra.cz I webdesign E-solution I system Buřič